Pinjaman Yang Ditawarkan

Pinjaman Tidak Bercagar

Syarikat kami memberikan penumpuan dan memberi perhatian kepada keberkesanan perkhidmatan kami kepada anda semua!

Biarpun pengguna individu yang perlukan kemudahan pemberian pinjaman, fokus kami ialah memahami keperluan anda dan menstrukturkan pakej-pakej kami untuk menyesuaikan anda

Pinjaman Bercagar

Kami memberikan pinjaman cagaran yang tinggi berbanding dengan kedai lain

Pinjaman bercagar kami adalah direka khas untuk anda bagi menyelesaikan masalah kewangan anda

Persoalan & Pertanyaan

Bagaimanakah saya boleh bercagar barangan?

Bawa barang yang ingin anda cagarkan dan serahkan kepada kami bersama-sama dengan maklumat barang tersebut untuk pengesahan. kami akan menilai barangan anda. Jika jumlah cagaran dapat diterima oleh anda, wang tunai akan diberikan segera kepada anda bersama-sama dengan resit cagaran

Bagaimanakah saya mendapatkan semula barang cagaran saya dan bagaimanakah cara pembayarannya?

Anda boleh datang semula ke kedai kami dan menunjukkan resit cagaran barang dalam tempoh yang ditetapkan. Setelah mengira jumlah bayaran yang perlu dilunaskan. Sekiranya bayaran pinjaman cagaran anda telah dijelaskan, Pihak kami akan mengembalikan barang anda.